top of page

VACCINATIE

Vaccinatie geeft de beste bescherming bij het voorkomen van belangrijke infectieziektes bij uw kat en is in sommige gevallen zelfs verplicht. Denk in het laatste geval bijvoorbeeld aan reizen naar het buitenland, waarbij een rabiësvaccinatie verplicht is.

 

Een kat hoeft niet altijd in direct contact te komen met andere katten om toch ziek te worden. Vaccinatie van alle katten is dus van belang, ook van katten die niet of nauwelijks buitenkomen.

 

Regelmatig krijgen wij in onze praktijk de vraag hoe vaak en wanneer katten gevaccineerd moeten worden. Tot voor kort was het antwoord op deze vraag "Jaarlijks". Echter, tegenwoordig gebruiken wij vaccins die tegen bepaalde ziekten een veel langere immuniteit geven, waardoor uw kat minder vaak tegen alle ziekten gevaccineerd hoeft te worden.


Dit betekent natuurlijk niet automatisch dat alle katten bijvoorbeeld nog maar eens in de 3 jaar hoeven te worden gevaccineerd. Wanneer en hoe vaak een kat moet worden gevaccineerd is namelijk niet alleen afhankelijk van de ziekte waartegen gevaccineerd wordt, maar bijvoorbeeld ook van de leeftijd van de kat en de omgeving waarin het dier zich bevindt.

 

Katten die nog niet eerder gevaccineerd zijn of katten die blootgesteld worden aan een hoger infectierisico (bijvoorbeeld door frequent contact met andere katten of een pensionbezoek) zullen vaker gevaccineerd moeten worden.

 

De jaarlijkse controle blijft dus van belang! Hierbij wordt uw kat volledig onderzocht, waarbij tevens eventuele afwijkingen of mogelijke problemen met u besproken worden. Deze gezondheidscontrole is een belangrijk deel van het vaccinatieconsult, aangezien bij vroegtijdige opsporing van afwijkingen in vele gevallen erger kan worden voorkomen. Afhankelijk van de levenssituatie van uw kat wordt vervolgens besloten welke vaccins hij of zij nodig heeft.
Ons vaccinatieadvies passen wij dus volledig aan op de situatie van úw kat.

 

 

 

bottom of page