top of page

Bengt plast buiten de bak


Bengt is een Noorse Boskat van bijna 5 lentes jong. Sinds enige tijd plast hij soms in huis. Bengt lijkt verder niet echt ziek, want zijn eetlust is goed, hij lijkt niet veel te drinken - hoewel dat moeilijk te zien is als er meerdere katten in huis zijn - en hij valt ook niet duidelijk af.

Als een kat plotseling niet meer op de kattenbak plast is de eerste belangrijke stap om medische oorzaken uit te sluiten. En zo kwam Bengt ook bij ons op consult. Uiteraard is alles omtrent de kattenbak uitgevraagd, hoeveel bakken, waar staan ze, met of zonder kap, welke bodembedekking etc. etc. Daarna volgde het lichamelijk- en urineonderzoek. Lichamelijk was Bengt in prima conditie. In zijn urine was echter wel glucose aanwezig. Glucose kan in de urine terechtkomen als het glucose in het bloed veel te hoog is, zoals bij suikerziekte of als er in de nieren een afwijking aanwezig is waardoor deze het glucose uit het bloed door laten, een soort 'lekkage' zeg maar. Bij Bengt was het bloedglucose te hoog en om zeker te zijn dat dit door suikerziekte en niet door stress veroorzaakt werd is er nog een aanvullend bloedonderzoek gedaan. Hieruit bleek dat Bengt inderdaad suikerziekte had.

Nu is er sinds enige tijd een nieuw soort insuline voor de kat op de markt. Deze werkt langer dan de insuline die voorheen gebruikt werd en de meeste katten krijgen bij gebruik van deze insuline minder grote schommelingen in hun bloedsuikerspiegel. De eigenaresse van Bengt heeft uitleg gekregen over de therapie met insuline, hoe ze dit moet toedienen en binnenkort ook hoe ze zelf het bloedsuiker van Bengt kan meten. Een week na het starten van de behandeling kwam Bengt op controle en zijn bloedsuiker was gedaald tot een heel nette waarde. Soms zie je dat enige tijd na het starten van de behandeling de alvleesklier zelf weer insuline gaat produceren. Daarom is het van belang om regelmatig het bloedsuiker te blijven controleren en soms kan dan zelfs gestopt worden met het toedienen van insuline. Natuurlijk blijft er wel het risico van het opnieuw ontwikkelen van suikerziekte, dus het is van belang om alle factoren die hiertoe aanleiding kunnen geven (zoals bijvoorbeeld overgewicht en bepaalde medicatie) te beperken en te voorkomen.

Met Bengt gaat het sinds hij behandeld wordt uitstekend en hij heeft ook niet meer buiten de bak geplast.

bottom of page