top of page
SDMA bij de kat

 

Er is in 2015 een nieuwe test beschikbaar gekomen om nierfalen bij de kat vroegtijdig op te sporen.

 

Normaal wordt het kreatinine in het bloed bepaald om de nierfunctie te controleren. Deze waarde geeft informatie over de filterfunctie van de nieren. Echter, als een verhoging wordt gemeten van de kreatinine in het bloed is er al sprake van een ernstig functieverlies van de nieren. Tot voor kort was er echter geen andere manier om de nierfunctie te meten. Gelukkig is er een nieuwe test ontwikkeld. 

 

Middels deze nieuwe SDMA test kan een verminderde nierfunctie in een eerder stadium worden opgespoord. Het stofje dat met deze test gemeten wordt, geeft al een verhoging bij beginnende nierschade. En zodoende kan nierfalen dus in een vroeg stadium worden opgespoord.

 

Door in dit vroege stadium te starten met nierdieet - en indien geïndiceerd - medicatie heeft de kat dus een betere levensverwachting.

Uit onderzoek blijkt dat katten gemiddeld 18 maanden langer leven als nierfalen in een vroeg stadium wordt herkend en een optimaal behandelplan kan worden ingezet.

 

Voor deze screening van de nierfunctie kunt u een afspraak maken bij ons op de kliniek.

bottom of page