top of page
FIP

 

Feline infectieuze peritonitis (FIP) wordt veroorzaakt door een Coronavirus. Dit is een vrij onschuldig virus dat een groot deel van onze kattenpopulatie bij zich draagt en bij een verder gezonde kat slechts wat diarreeklachten veroorzaakt. De meeste katten overwinnen het virus voordat het de kans heeft om kwaadaardig te worden. Maar indien het virus gaat veranderen en dus kwaadaardig wordt, kan het de zeer ernstige ziekte FIP veroorzaken.

 

De aandoening kan voorkomen op alle leeftijden maar wordt vooral gezien (meer dan 90%) bij katten jonger dan 1 jaar. Katten die leven in een groep van meer dan 6 katten hebben een verhoogde kans op het ontwikkelen van FIP. Een kat kan de droge vorm of de natte vorm van FIP ontwikkelen. Welke vorm de kat ontwikkelt hangt af van het immuunsysteem (de afweer) van de kat.

 

Bij de natte vorm ontstaat vrij vocht in de borst- en buikholte, en een kenmerkende dikke buik. Bij de droge vorm ontstaan ontstekingen in meerdere organen en zijn de klachten afhankelijk van welke organen zijn aangetast. Vaak begint de ziekte met een periode van hoge koorts. Door een combinatie van onderzoeken is de waarschijnlijkheidsdiagnose FIP te stellen. Alleen weefselonderzoek is bewijzend voor de diagnose FIP. Belangrijk is om te melden dat een positieve Corona titer / FIP (bloedonderzoek ) niet de diagnose FIP geeft, wat ten onrechte nog wel eens gezegd wordt . Het geeft alleen maar aan dat de kat in contact is geweest met het Coronavirus, maar dat zijn de meeste katten. Het wil niet zeggen dat het virus gemuteerd (veranderd) is en FIP heeft veroorzaakt. Tevens sluit een negatieve FIP-titer FIP niet uit. In 2014 is er een nieuwe test op de markt gekomen, die uitgevoerd kan worden op buikvocht en celbiopten. Deze test is weer een stapje extra in het proces van diagnosestelling voor FIP bij het levende dier.

 

FIP is niet te genezen. Op internet zijn behandelingen en succesverhalen te vinden, echter bij deze gevallen is vaak niet vastgesteld dat daadwerkelijk sprake was van FIP. Er zijn aandoeningen, onder andere aan de lever, die ook bij jonge katten voorkomen en vergelijkbare verschijnselen kunnen geven. Aangezien FIP niet te genezen is, is het voorkomen van een besmetting met een Coronavirus belangrijk. Er zijn meerdere preventieve maatregelen die genomen kunnen worden om de kans te verminderen. Ook bestaat er een vaccin tegen FIP, echter de werkzaamheid daarvan is nog onvoldoende bewezen en wordt met name gebruikt bij bestrijding in een cattery in combinatie met andere preventieve maatregelen.

 

bottom of page