top of page
Bloeddrukmeting bij de kat

 

Een hoge bloeddruk is vaak het gevolg van een ouderdomsziekte en vinden we dus vooral  bij oudere katten. Zo hebben katten met bijvoorbeeld nierfalen of een verhoogde schildklierwerking  nog wel eens een te hoge bloeddruk.  Een te hoge bloeddruk kan echter ook voorkomen zonder dat hiervoor een oorzaak gevonden wordt.

In het beginstadium merk je als eigenaar vaak weinig tot niks aan de kat, terwijl een hoge bloeddruk wel veel schade geeft aan de organen, met name ogen, het hart, de nieren en de hersenen.  Soms is een kat rustiger of trekt zich terug, te verklaren door de hoofdpijn die een te hoge bloeddruk kan geven. Maar vaak zien wij de katten pas op het spreekuur als er grote problemen optreden, zoals acute blindheid of verschijnselen van een hersenbloeding.

 

Omdat katten vaak pas in een laat stadium worden aangeboden, wordt een te hoge bloeddruk vaak  pas laat vastgesteld en is er onherstelbare schade aangericht aan de organen. Vandaar dat het belangrijk is om bij oudere katten preventief de bloeddruk te meten om zo gezondheidsproblemen te voorkomen. Wij adviseren bij katten de bloeddruk te meten vanaf een leeftijd van 7 jaar. En bij katten met de bovengenoemde aandoeningen, aangezien die een verhoogde kans hebben op een verhoogde bloeddruk.

 

De bloeddruk is bij katten eenvoudig en betrouwbaar  te meten met de Doppler bloeddrukmeter. De meeste katten laten dit goed toe. Omdat stress de bloeddrukmeting kan verstoren, moet er genoeg tijd worden uitgetrokken om een betrouwbare meting te verrichten. De meting kan gewoon plaatsvinden bij ons in de kliniek en u mag daarbij uiteraard aanwezig zijn. 
 

Een verhoogde bloeddruk is goed te behandelen met medicatie. Als op tijd wordt  gestart met een behandeling  kan  vaak een deel  van de schade aan organen nog wel herstellen. In sommige gevallen kan volledig herstel optreden.  De prognose is onder andere  afhankelijk van de onderliggende oorzaak. Van groot belang is op tijd de diagnose te stellen.

bottom of page